Základne údaje TJ Sokol Vydraň:


1. Oficiálny názov:

TJ Sokol Vydraň


2. Oddielové farby:
červená
biela
modrá
3. Znak:
 

Výbor TJ SOKOL

Predseda : Ing. Ľubomír Hnatko
Podpredseda : Mgr.art. Rastislav Kašuba
Ekonóm : Ing. Michal Pukač
MTZ : p. Erik Zelinka
p. Miroslav Galan
Člen : p. David Herman
p. Michal Guba

Výbor FO TJ SOKOL
Predseda : p. Pavel Dimun
Člen : p. Dušan Kováč
Člen : p. David Herman

Revízna Komisia
Predseda : Ing. Peter Dimun
Člen : Ing. Ladislav Mulik
Člen : Ing. Alexander Bober

4.
Realizačný tým:
Tréner: Dušan Kovač
Asistent trénera: Ľubomír Hnatko
Vedúci mužstva: Dušan Kováč
Vedúci mužstva: Peter Pančura
Hlavný usporiadateľ a ozvučenie: Rastislav Kašuba
Priestory kancelárie a lopty: Michal Pukač
Údržba šatní, WC, a hlásenie: Guba
Údržba ihriska: Pavel Dimun, Ľubomír Hnatko, David Herman
Príprava ihriska na zápasy: Dimun, Galan

Vydraň: 27.07.2010
Ing. Ľubomír Hnatko