Historia a súčasnosť TJ Sokol Vydraň


1. Vznik registrovaného futbalového oddielu Sokol Vydraň pripadá na začiatok päťdesiatych rokov okolo roku 1955. Až do roku 1959 oddiel pôsobil a súťažil v oblasti regiónu Humenné a postupne hlavne vďaka vyrastajúcej mladšej generácií hral aj vyššiu súťaž ako napríklad s Tatranom Prešov, Lokomotívou Humenné, Udavským. Kvalita mladých hráčov však paradoxne znamenala zánik oddielu, a to preto, lebo deväť hráčov odišlo do Spartaka Medzilaborce.
Až takmer dve generácie sa súťažne vo Vydrani futbal nehral.
11.augusta 1989 sa konala Ustanovujúca členská schôdza TJ Sokol Vydraň a o dva dni nato sa hralo prvé kolo súťažného ročníka 1989/90.
PO TRIDSIATICH ROKOCH SA V SÚŤAŽI ZASA OBJAVILO MUŽSTVO TJ SOKOL VYDRAŇ


2. Zakladateľom prvého oddielu v päťdesiatých rokoch boli Andrej Hnatko a Ivan Lipčak
Zakladateľom Telovýchovnej jednoty po tridsiatich rokoch v roku 1989 boli: Ľubomír Hnatko- predseda, Baňas Andrej- podpredseda a Bakajsa Pavel – legislatíva


3. Celú dobu má klub názov TJ Sokol Vydraň


4. Štartovali za Sokol:

V začiatkoch v roku 1958-59: Lutaš Michal, štartoval neskôr za Spartak Medzilaborce Krajská federálna liga
Lukačik Michal, štartoval neskôr za Spartak Medzilaborce Krajská federálna liga
Protivňák Andrej, štartoval neskôr za Spartak Medzilaborce Krajská federálna liga
Sivák Peter, štartoval neskôr za HAC Humenné federálna Divízia
Sivák Ivan, štartoval neskôr za HAC Humenné federálna Divízia

V novodobej histórií: Kovaľ Miroslav, štartoval aj za Chemlon Humenné II. liga federálna liga
Kováč Dušan, štartoval aj za Spartak Medzilaborce III. liga federálna liga
Friga Dušan, štartoval aj za Veľké Kapušany III. liga SR
Jaroslav Hrišo, štartoval aj za Svidník III. liga SR 9 (rodák z Vydrane)
Rozhodcovia, ktorí hrali za Sokol: Žulevič Radovan – III.liga
Významní tréneri v oddieli nepôsobili.


5. Funkcionári sú od vzniku v roku 1989 prevážne hráči a mladí obyvatelia obce.


6. Po piatich rokoch od založenia, hneď po sprevádzkovaní ihriska Sokol v ročníku 1993/94 vyhral Sokol 4.; terajšiu 3. triedu a postúpil do 2. triedy. O ďalších päť rokov Sokol po dobudovaní šatní a sociálnych zariadení v ročníku 1998/99 postúpil do 1. triedy ObFZ.
Aktívnu účasť v súťažiach TJ Sokol ukončil v roku 2012. Hlavným dôvodom bola vyčerpanosť hlavných členov výboru, ktorí 22 rokov „ťahali“ organizáciu futbalu, údržbu zariadení a ihriska, a to pri malom záujme mesta Medzilaborce ako aj ďalších sponzorov. Žiaľ zatiaľ nástupcovia vo Vydrani nie sú.


7. Nyjvyššia súťaž, ktorú Sokol hral: I .trieda dospelých ObFZ Humenné v rokoch 1999-2002 a v rokoch 2007-2010


8.Najväčšie úspechy:
Víťazstvo vo finále pohára NEXIS FIBRES a.s. a ObFZ Humenné dospelých v roku 2007.
Účasť vo finále pohára Rhodie a ObFZ Humenné dospelých v roku 2003.


9. Na financovaní oddielu sa podieľajú hlavne:
STROJLAB s.r.o. Medzilaborce v zastúpení Ing. Ľubomír Hnatko
Menšími finančnými a organizačnými výpomocami sa podieľali:
PSS pob. Medzilaborce v zastúpení Ing. Alexander Bober a Ing. Ladislav Mulik
Mesto Medzilaborce. ( Vydraň je mestská časť Madzilaboriec)
Urbárska spoločnosť Vydraň


10. Oddiel má približne 30 aktívnych členov dospelých
15 členov mládeže hlavne žiakov ročníka narodenia 1994-95, od tejto generácie si oddiel veľa sľuboval


11. Oddielové farby:
červená
biela
modrá

12. Znak:
13. Čo sa týka Štatistiky Sokola dosiahnutej v majstrovských zápasoch tá je dostupna v:
„Evidencia Sokol 1989-90-2011-126“ – tú je možné nájsť podrobnú evidenciu hlavných štatistických údajov
„Bilancia Sokol 1989-2012 v skratke“ – tu je možné nájsť výber z evidencie hlavných štatistických údajov14. Mimosúťažná činnosť TJ Sokola Vydraň Š
• hlavným, úspešným, populárnym a už tradičným podujatím, ktoré organizuje TJ Sokol Vydraň je Futbalový NON-STOP turnaj „Laborecká 24“. V roku 2012 sa konal už 17. ročník. Zarchivovaný je na tejto stránke
• ďalším športovo-spoločenským podujatím je „Turnaj Sokol“, ktorého 14. ročník sa konal tohto roku (2013) a jednotlivé úspechy Papučkárov, Rozkošníkov a Zelenáčov je možné prezrieť na tejto stránke15. Spomeňme niečo čo sa priamo futbalu netýka:

• v rokoch 1990 a 1991 usporiadal Sokol športovo-branné preteky
• v rámci TJ pôsobili určitý čas aj oddiely turistický, stolnotenisový a kulturistický, ale nosným bol vždy futbalový oddiel
• značnú popularitu a úspechy hlavne v posledných rokoch dosiahol Sokol v neregistrovaných súťažiach vo volejbale viď. tjsokol.vydran.sk/aktivity. Je to pre Vydraň symbolické, pretože v minulosti ...
Ihrisko
• hneď od založenia TJ sa začalo s vyvlastňovaním plochy ihriska
• 16.04.1992 – bola rozhrnutá škvara na ihrisku
• 17.04.1992 – bolo ihrisko prvý krát zvalcované
• od 05.04.1993 do 04.08.1993 boli na ploche ihriska dorobené brány, zábrany, provizorné zábradlie a vysadené stromčeky – vtedy sa pracovalo na ihrisku od rána do neskorých večerných hodín a mená tých, ktorí sa o to zaslúžili sú zaznamenané v kronike (v tom čase mal Vihorlat Medzilaborce, kvôli nadostatku práce zamestnancov na 60%-dovolenke)
• 08.08.1993 sa konal turnaj z príležitosti otvorenia ihriska za účasti primátora mesta Medzilaborce a zástupcu OFZ Humenné
• drobné práce na ihrisku pokračujú dodnes
• v 6/94 a 7/94 bolo urobené nové kovové oplotenie a mena účastníkov brigád zasa najdeme v kronike
• v roku 1997 boli inštalované sociálne zariadenia vrátane prípojky vody a kanalizácie a inštalované sprchovacie kúty
• v roku 1998 boli dokončené práce na výstavbe šatní, a tým boli vytvorené všetky podmienky pre účasť mužstva aj vo vyššej súťaží na úrovni odpovedajúcej kvalite súťaže
• akoby symbolicky posledným splneným cieľom bol cieľ, ktorým Sokol začínal, a to vyvlastnenie plochy ihriska. Vyvlastňovanie bolo dokončené takmer po desiatich rokoch, a to v roku 1998
• v roku 2012 bola zastrešená tribúna. Hlavnou časťou sa na nákladoch podieľal PSK Prešov z aktivity poslanca PSK Ing. Ivana Soleja, Ing. Ľubomír Hnatko (firma Strojlab) výrobou oceľovej konštrukcie, firma REPAS (Ján Kapraľ) montážou tribúny, mesto Medzilaborce zakúpením opláštenia a Urbariát Vydraň výmenou starých dosiek na lavičkách tribúny.
Nie všetko je urobené exkluzivne, ale keď uvážime, že sa začínalo na holej lúke, bez financií a v situácií po udalostiach v novembri 1989, keď už nebolo možné tak jednoducho ako predtým pozháňať financie či strojné zariadenia na prácu – je to čo vytvorili zanietenci futbalu vo Vydrani skutočne hodné uznania.Štatistiku TJ Sokol Vydraň

za obdobie jej existencie 1989 - 2012 najdete v časti História / Štatisitka od vzniku

Vydraň: 25.06.2013
Ing. Ľubomír Hnatko