Ročník 2011 / 2012


07. kolo dňa: 17.09.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
3:0 2:1 0:3 5:4 6
Kr. Brod
§
1:0 2:0 4:4 5:2 12:6 10
Lukačovce 10:1
§
4:0 4:0 3:1 21:2 12
Hažin 3:1 2:1
§
4:0 3:1 7:0 19:3 15
Brekov 1:0 3:0
§
1:3 1:5 6:8 6
Podskalka 3:0
§
1:2 2:0 1:0 7:2 9
Koškovce 3:2
§
2:2 4:1 2:2 11:7 8
Vydraň
§
3:2 2:0 1:1 6:3 7
N. Sitnica 1:0
§
1:0 1:1 3:1 7
Lieskovec 2:2 3:2
§
3:1 8:5 7
Rokytov 3:0 0:0 2:1
§
5:1 7
Z. Hamre 1:1 3:1 2:1
§
6:3 7
Papin 2:1 4:0 1:2
§
7:3 6
Volica 3:1 0:5 1:1
§
4:7 4
VONKU
17:4 8:1 6:1 5:1 9:0 7:4 2:2 10:6 6:10 7:5 11:1 8:8 9:6 15:6
BODY
0 0 0 1 0 1 4 1 6 4 0 5 2 3
 
CELKOM
9:21 13:14 22:8 20:8 6:17 11:9 13:9 12:13 13:7 13:12 6:12 14:11 13:12 10:22
BODY
6 10 12 16 6 10 12 8 13 11 7 12 8 7
PRAVDA
-3 -2 0 1 -6 -2 0 -1 4 2 -2 3 -1 -2