Ročník 2011 / 2012


06. kolo dňa: 11.09.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
3:0 2:1 0:3 5:4 6
Kr. Brod
§
1:0 2:0 4:4 5:2 12:6 10
Lukačovce 10:1
§
4:0 4:0 3:1 21:2 12
Hažin 3:1 2:1
§
4:0 3:1 12:3 12
Brekov 1:0
§
1:3 1:5 3:8 3
Podskalka
§
1:2 2:0 1:0 4:2 6
Koškovce
§
2:2 4:1 2:2 8:5 5
Vydraň
§
3:2 2:0 5:2 6
N. Sitnica 1:0
§
1:0 2:0 6
Lieskovec 2:2 3:2
§
5:4 4
Rokytov 3:0 0:0 2:1
§
5:1 7
Z. Hamre 1:1 3:1 2:1
§
6:3 7
Papin 2:1 4:0 1:2
§
7:3 6
Volica 3:1 0:5 1:1
§
4:7 4
VONKU
14:2 5:1 3:1 5:1 9:0 7:4 2:2 10:6 6:10 7:5 8:0 7:7 8:5 8:6
BODY
0 0 0 1 0 1 4 1 6 4 0 4 1 3
 
CELKOM
7:18 13:11 22:5 13:8 3:17 8:9 10:7 11:12 12:6 10:11 5:9 13:10 12:11 10:15
BODY
6 10 12 13 3 7 9 7 12 8 7 11 7 7
PRAVDA
-3 -2 0 1 -6 -2 0 1 6 2 -2 2 -2 -2