Ročník 2011 / 2012


05. kolo dňa: 03.09.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
3:0 0:3 3:3 3
Kr. Brod
§
1:0 4:4 5:2 10:6 7
Lukačovce 10:1
§
4:0 3:1 17:2 9
Hažin 3:1 2:1
§
4:0 3:1 12:3 12
Brekov 1:0
§
1:3 1:5 3:8 3
Podskalka
§
1:2 2:0 1:0 4:2 6
Koškovce
§
2:2 4:1 2:2 8:5 5
Vydraň
§
3:2 2:0 5:2 6
N. Sitnica 1:0
§
1:0 2:0 6
Lieskovec 2:2 3:2
§
5:4 4
Rokytov 3:0 0:0
§
3:0 4
Z. Hamre 1:1 3:1
§
4:2 4
Papin 2:1 4:0
§
6:1 6
Volica 3:1 0:5
§
3:6 3
VONKU
14:2 5:1 3:1 1:1 7:0 5:3 1:0 8:5 4:9 6:4 8:0 7:7 8:5 8:6
BODY
0 0 0 1 0 1 1 1 6 3 0 4 1 3
 
CELKOM
5:17 11:11 18:5 13:4 3:15 7:7 8:6 10:10 11:4 9:10 3:8 11:9 11:9 9:14
BODY
3 7 9 13 3 7 6 7 12 7 4 8 7 6
PRAVDA
-3 -2 0 1 -6 -2 -3 1 6 1 -2 2 1 0