Ročník 2011 / 2012


04. kolo dňa: 28.08.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
3:0 0:3 3:3 3
Kr. Brod
§
1:0 4:4 5:2 10:6 7
Lukačovce 10:1
§
4:0 14:1 6
Hažin 3:1
§
4:0 3:1 10:2 9
Brekov
§
1:3 1:5 2:8 0
Podskalka
§
1:2 2:0 3:2 3
Koškovce
§
2:2 4:1 6:3 4
Vydraň
§
3:2 3:2 3
N. Sitnica 1:0
§
1:0 3
Lieskovec 2:2 3:2
§
5:4 4
Rokytov 3:0 0:0
§
3:0 4
Z. Hamre 1:1 3:1
§
4:2 4
Papin 2:1 4:0
§
6:1 6
Volica 3:1 0:5
§
3:6 3
VONKU
13:2 3:0 2:1 1:1 7:0 5:3 1:0 8:5 4:9 5:4 6:0 5:5 7:5 5:5
BODY
0 0 0 1 0 1 1 1 6 3 0 3 1 3
 
CELKOM
5:16 10:9 15:4 11:3 2:15 6:7 6:4 8:10 10:4 9:9 3:6 9:7 11:8 8:11
BODY
3 7 6 10 0 4 5 4 9 7 4 7 7 6
PRAVDA
-3 -2 0 1 -6 -2 -1 1 6 1 -2 1 1 0