Ročník 2011 / 2012


03. kolo dňa: 20.08.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
3:0 0:3 3:3 3
Kr. Brod
§
4:4 5:2 9:6 4
Lukačovce 10:1
§
4:0 14:1 6
Hažin
§
4:0 3:1 7:1 6
Brekov
§
1:3 1:5 2:8 0
Podskalka
§
1:2 2:0 3:2 3
Koškovce
§
2:2 4:1 6:3 4
Vydraň
§
3:2 3:2 3
N. Sitnica 1:0
§
1:0 3
Lieskovec 2:2
§
2:2 1
Rokytov 3:0
§
3:0 3
Z. Hamre 1:1
§
1:1 1
Papin 2:1
§
2:1 3
Volica 3:1
§
3:1 3
VONKU
10:1 3:0 2:1 1:1 3:0 2:2 1:0 5:3 4:4 5:4 6:0 5:5 7:5 5:5
BODY
0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 3 1 3
 
CELKOM
4:13 9:9 15:3 8:2 2:11 5:4 6:4 6:7 5:4 6:7 3:6 6:6 7:8 8:6
BODY
3 4 6 7 0 4 4 4 6 4 3 4 4 6
PRAVDA
-3 -2 0 1 -6 -2 -2 1 3 1 0 1 1 3