Ročník 2011 / 2012


02. kolo dňa: 14.08.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
3:0 0:3 3:3 3
Kr. Brod
§
4:4 4:4 1
Lukačovce
§
4:0 4:0 3
Hažin
§
4:0 4:0 3
Brekov
§
1:3 1:3 0
Podskalka
§
1:2 1:2 0
Koškovce
§
2:2 2:2 1
Vydraň
§
0:0 0
N. Sitnica 1:0
§
1:0 3
Lieskovec 2:2
§
2:2 1
Rokytov 3:0
§
3:0 3
Z. Hamre 1:1
§
1:1 1
Papin 2:1
§
2:1 3
Volica 3:1
§
3:1 3
VONKU
0:0 3:0 2:1 1:1 3:0 2:2 1:0 5:3 1:2 1:3 4:0 4:0 4:4 0:3
BODY
0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 0 1 3
 
CELKOM
3:3 4:7 5:2 5:1 1:6 3:4 2:3 3:5 3:1 5:3 3:4 1:5 6:5 6:1
BODY
3 1 3 4 0 1 1 1 6 4 3 1 4 6
PRAVDA
-3 -2 0 1 -3 -2 -2 1 3 1 0 -2 1 3