Ročník 2011 / 2012


01. kolo dňa: 07.08.2011  Hankovce Kr. Brod Lukačovce Hažin Brekov Podskalka Koškovce Vydraň N. Sitnica Lieskovec Rokytov Z. Hamre Papin Volica DOMA BODY
Hankovce
§
0:3 0:3 0
Kr. Brod
§
4:4 4:4 1
Lukačovce
§
4:0 4:0 3
Hažin
§
4:0 4:0 3
Brekov
§
1:3 1:3 0
Podskalka
§
1:2 1:2 0
Koškovce
§
2:2 2:2 1
Vydraň
§
0:0 0
N. Sitnica
§
0:0 0
Lieskovec
§
0:0 0
Rokytov
§
0:0 0
Z. Hamre
§
0:0 0
Papin
§
0:0 0
Volica
§
0:0 0
VONKU
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:2 1:2 1:3 4:0 4:0 4:4 0:3
BODY
0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 3
 
CELKOM
0:3 4:4 4:0 4:0 1:3 1:2 2:2 2:2 2:1 3:1 0:4 0:4 4:4 3:0
BODY
0 1 3 3 0 0 1 1 3 3 0 0 1 3
PRAVDA
-3 -2 0 0 -3 -3 -2 1 3 3 0 0 1 3