Ročník 2011 / 2012


05. kolo dňa: 03.09.2011

Poradové číslo Názov
1. Hažín n/C.
2. N. Sitnica
3. Lukačovce
4. Z. Hamre
5. Papin
6. Kr. Brod
7. Vydraň
8. Podskalka
9. Lieskovec
10. Koškovce
11. Volica
12. Rokytov
13. Hankovce
14. Brekov