Ročník 2011 / 2012


02. kolo dňa: 14.08.2011

Poradové číslo Názov
1. Volica
2. N. Sitnica
3. Hažín n/C.
4. Lieskovec
5. Papin
6. Lukačovce
7. Hankovce
8. Rokytov
9. Podskalka
10. Koškovce
11. Vydraň
12. Kr. Brod
13. Z. Hamre
14. Brekov