PROPOZÍCIE KULEČNÍKOVÉHO TURNAJA


Turnaj nesie názov nebohého, bývalého výborného hráča kulečníka "MARCINOV MEMORIÁL“

1. Termín konania : 01.11.2009 od 14,00 hod. do 30.12. 2009 do 19,00 hod.

2. Miesto konania : Pohostinstvo „Vydra“ – Vydraň

3. Organizátor : Ing.Ľubomír Hnatko a p. Peter Petruš

4. Hlavný usporiadateľ : p. Marián Markovič

5. Prihlášky : do 01.11.2009 u p. Peter Petruš


6. Podmienky štartu :

Turnaja sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vek 15 rokov. Pri prihlásení je nutné uviesť meno a zložiť vklad 2,- € , ktorý je podmienkou prihlásenia. Po uzávierke prihlášok t. j. 01.11.2009 o 18,00 hod. bude vykonaný rozpis. Prihlásení sa zaznačia do kvalifikačnej tabuľky.

7. Súťažný poriadok :

Hrá prebieha v kvalifikácií systémom každý s každým na dve víťazné stretnutia a od štvrťfinále vylučovacím spôsobom na tri víťazné zápasy. Z kvalifikácie postupujú prví ôsmi do štvrťfinále a stretnú sa 1. s 8., 2. so 7., 3. so 6. a 4. s 5.. V semifinále sa stretnú hráči podľa pavúka. Vylosovaná súperiaca dvojica si vzájomne dohodne termín a hodinu zápasu a minimálne dva dni pred zápasom vpíše dohodnuté údaje do predtlačeného pavúka. Zápas nemôže byť uskutočnený pred uplynutím 48 hodín od zápisu do predtlačeného pavúka, aby mohli diváci vidieť duel. Pozn.: toto pravidlo je záväzné a slúži k tomu, aby verejnosť bola o zaujímavých stretnutiach včas informovaná.
Hrací čas je denne v rozpätí 18,00 hod do 21,00 hodín.

8. Hrací čas:

Kvalifikácia sa hrá systémom každý s každým. Časovo jednotlivé kola musia byť odohrané do nasledujúcich termínov:
Kvalifikácia 10.12.2009
Štvrťfinále 24.12.2009
Semifinále 28.12.2009
Zápas o tretie miesto 30.12.2009 o 16,00 hod
Finále 30.12.2009 o 18,00 hod

9. Pravidlá súťaže:

9.1 Hra môže byť prerušená len v prípade nepredvídaných okolností a tie posúdi hlavný organizátor turnaja. To znamená, že započatá hra sa musí dohrať do víťazstva jedného z hráčov.
9.2 Pri hre sa žiadna osoba nesmie dotýkať kulečníkového stola okrem hrajúceho a taktiež nikto z prítomných nesmie ovplyvňovať pohyb gúľ na kulečníku napr. fúkaním.
9.3 Hráči si z prítomných môžu zvoliť rozhodcu, ktorý bude zároveň zapisovateľom ten môže sedieť na vyhradenom mieste pri kulečníkovom stole.
9.4 Pred začatím hry rozhodca, alebo samotní hráči vylosujú začínajúceho, potom začína striedavo vždy protihráč. Začínajúci hráč otvára kulečník. Hráči môžu hrať aj o vlastné samostatne dohodnuté odmeny za výhru.
9.5 Príprava na ťuk môže trvať maximálne desať sekúnd po usporiadaní figúr a gúľ na kulečníku. Na toto pravidlo, ak si hráči zvolia, by mal dohliadať rozhodca a ten môže dotyčnému v prípade prekročenia limitu vziať poradie. Toto neplatí po „zatvorení „ (cvaknutí).
9.6 Gule majú hodnotu diery, do ktorej spadnú, červená guľa ma dvojnásobnú hodnotu. Po „zatvorení“ sa hodnoty znásobujú x2. Posledná guľa na stole v prípade že spadne do niektorej diery má hodnotu diery vynásobenú x2. Hodnota poslednej gule platí len vtedy, ak sa dotkla aspoň jedného z mantinelov, prípadne prešla pomedzi nohy stredného hríba. Ktorákoľvek z dier má hodnotu osemsto (v prípade červenej 1600), ak sa guľa dotkne štyroch mantinelov.
9.7 Hra môže byť prerušená v prípade že spadne stredový hríb ; vtedy sa dotyčnému maže cely bodový stav a gule opúšťajú hraciu plochu. V prípade, že opusti guľa hraciu plochu mimo kulečník , vtedy sa dotyčnému maže cely bodový stav a gule neopúšťajú hraciu plochu. Podoprený stredový hríb sa považuje za spadnutý. Hra hráča môže byť prerušená okrem horeuvedeného taktiež v prípade, že mu spadne niektorý z bočných, alebo zadný hríb, alebo sa guľa dotkne červeného plátna, alebo hráč netrafí žiadnu z gulí na kulečníku. V týchto prípadoch hráč nezapisuje nahranú sumu v danej hre. V prípade, že hráč trafí guľu na kulečníku a nespadne mu žiadna do diery, pripočíta si dosiahnutý bodový stav k dovtedy nahranému.

10. Tresty:

V prípade nešportového správania, alebo neprístojnosti počas zápasu, môže hlavný usporiadateľ dotyčného hráča z turnaja vylúčiť.

11. Vyhodnotenie:

Vyhodnotení budú štyria najlepší 30.12.2009 o 19,30 hod. takto:
Štvrté miesto - 2,- €
Tretie miesto - 4,- €
Druhé miesto - 6,- €
Prvé miesto - 8,- € + Zápis na nástennú plaketu s označením: „meno a priezvisko KULEČNÍKOVÝ KRÁĽ r. 2009“

Vypracoval : organizátor turnaja
Vydraň, 25.10.2009