PROPOZÍCIE "LABORECKÁ 24 "

1.  Termín konania : od ??.12. od 14,00 hod.   do ??.12. do 14,00 hod.

2.  Miesto konania : SŠ (bývala SOŠ Andyho Warhola), ul. Duchnovičova, Medzilaborce

3.  Prihlášky : do 20.11. u Ing. Michal Pukač, Vydraň č.t. 0907 058 959

4.  Podmienky štartu :

Turnaja sa môže zúčastniť 8 mužstiev. Mužstvá sú osemčlenné. Pri podaní prihlášky je nutné uviesť mená členov a zložiť vklad 100,- € , ktorý je podmienkou prihlásenia. Časť vkladu vo výške 30,- € bude tomuktorému mužstvu vrátená v prípade, že čestne a korektne dohrá turnaj až do konca. V prihláške mužstvo uvedie svoj názov a vedúceho, resp. kapitána mužstva. Pri vypísaní súpisky priamo pred turnajom môže kapitán zmeniť maximálne jedno meno. Každé mužstvo musí mať jednotný úbor s číselným označením a hráči môžu nastúpiť len pod číslom uvedeným v súpiske. Výmena hráčov medzi mužstvami nie je možná. V priebehu turnaja v prípade zranenia môže mužstvo doplniť maximálne jedného hráča do súpisky (nie viac).

V prípade väčšieho záujmu budú vybrané mužstva hrať baráž o postup na záverečný turnaj. Mužstvám, ktoré vypadnú bude vklad ponížený o 20,- € vrátený. Mužstvám, ktoré budú hrať baráž bude včas oznámený termín konania baráže. Výber účastníkov baráže urobí realizačný výbor podľa počtu prihlásených účastníkov a umiestnenia účastníkov v predchádzajúcich ročníkoch.

Nie je prípustné, aby sa turnaja zúčastnilo aj B – mužstvo niektorého z účastníkov. Takýto prípad posúdi a rozhodne o ňom realizačný výbor.


5.  Súťažný poriadok :

Turnaj prebieha podľa pravidiel sálového futbalu, ktoré budú ešte prispôsobené na dané podmienky dohodou rozhodcov a kapitánov pred turnajom .

5.1. TRESTY : Za fauly a nešportové správanie podliehajú hráči týmto trestom :

- kop z miesta priestupku

- kop z vlastnej polovice do prázdnej brány ( v prípade faulu v pokutovom území)

Osobné tresty :

- vylúčenie na 2 minúty

- žltá karta - vylúčenie do konca zápasu (zákaz štartu v nasledujúcom zápase)

- červená karta - vylúčenie z turnaja

Pozn. Za desať 2 - minútových trestov , resp. 5 žltých kariet nasleduje automatický červená karta.

Za úmyselné zdržiavanie alebo odkopnutie lopty mimo hraciu plochu, bude hráč vylúčený na 2 minúty.

 

5.2.  HRACÍ ČAS :

Hra sa 2 x 7 minút s 1-minútovou prestávkou. Každý polčas trvá 7 minút bez nastavovania. Dve minúty sú na výmenu mužstiev pre ďalší zápas, ktorý začne v čase, presne stanovenom už pred začiatkom turnaja. Počet striedaní nie je obmedzený. Na začiatku polčasu a po góle zahráva mužstvo, ktorému právo zahrávania patrí najneskôr do 5 sekúnd z vlastnej polovice (nemusí byť zo stredu). Za zahranie sa považuje akýkoľvek pohyb lopty pričinením zahrávajúceho hráča.


5.3.  HODNOTENIE :

Každý zápas bude hodnotený takto :

- víťazstvo 3 body
- remíza 1 bod
- prehra 0 bodov

• Pri rovnosti bodov rozhodnú vzájomné zápasy, potom pomer golov vo vzájomných zápasoch, prípadne pomer golov v celom turnaji.

• Okrem hodnotenia mužstva v počte získaných bodov, prebieha aj súťaž o najlepšieho strelca v počte strelených golov jednotlivcom. Pri rovnosti strelených gólov rozhodne rozostrel na prázdnu bránu .

• Počas turnaja všetky mužstva v podstate hrajú viackolovo každý s každým. Pre spestrenie a udržania atraktívnosti zápasov počas celého turnaja, bude po každom kole urobené vyhodnotenie a najúspešnejšie mužstvo (mužstva) kola budú odmenené.•  ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE :

a / najúspešnejšie mužstvo kola : - (kolektívna cena + upomienkový darček)

b / najlepší strelec : - cena pre jednotlivca

c / cena Fair Play : - spoločná cena

d / víťazné mužstvo turnaja : - cena pre mužstvo + ceny pre jednotlivcov mužstva

e / ceny za 2. a 3. miesto : - spoločná cena

------------------------------------------------------------------------------------------------------

f / najtrestanejší hráči

•  Hlavnou cenou je putovný pohár primátora mesta Medzilaborce, ktorý bude prepožičaný na jeden rok víťazovi ročníka. Víťaz každého ročníka bude vygravírovaný dodatočne na putovný pohár. To znamená, že víťaz sa nestáva vlastníkom putovného pohára ani pri viacnásobnom víťazstve po sebe, ale bude mať tú česť byť navždy označený na putovnom pohári ako víťaz niektorého z ročníkov.


5.4.  DOSLEDKY Z UMIESTNENIA

Posledné dve umiestnené mužstva v konečnom poradí budú v prípade väčšieho záujmu v budúcom ročníku hrať baráž o postup na 24 hodinový NON-STOP turnaj.


6.  Organizačno-disciplinárna komisia

Pre prípad nepredvídaných udalosti je menovaná organizačno - disciplinárna komisia v zložení :

1. zástupca hlavného usporiadateľa

2. prítomný vedúci evidencie

3. zástupca rozhodcov

v prípade udalosti súvisiacich s objektom školy aj

4. zástupca školy

 

•  Zvlášť prísne a nekompromisne bude posúdený akýkoľvek náznak nekorektného a neseriózneho počínania si na ihrisku a mimo neho s najtvrdšími dôsledkami ako vylúčenie z turnaja hráča, prípadne celého mužstva bez navrátenia vkladu. V krajnom prípade môže disciplinárna komisia navrhnúť a realizačný výbor schváliť zákaz štartu dotyčného hráča aj v nasledujúcich ročníkoch turnaja.

Rozhodnutia komisie sú záväzné pre všetkých účastníkov podujatia bez možnosti odvolania sa.

 

•  Program turnaja

??.12. 12,00 hod. - 13,00 hod. (prezentácia, vyplnenie súpisky podľa zmien a čísiel)

13,00 hod. - 13,30 hod. (prevzatie lístkov na večeru, raňajky a záverečný obed, upresnenie pravidiel turnaja)

13,30 hod. - slávnostné zahájenie

14,00 hod. - úvodný výkop

(20,00 hod. - večera, stretnutie sponzorov a hostí)


??.12. 8,00 hod. - raňajky a čaj

14,00 hod. - záver turnaja

14,30 hod. - vyhodnotenie turnaja

15,00 hod. – spoločný záverečný obed


Vypracoval : realizačný výbor
Medzilaborce, 21.12.2016